Årets instruktører

Mattias Baardsen Haaland

Klarinettinstruktør

Jobber til dagleg i Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim.

Preston Kingsley

Trompetinstruktør

Jobber som trompet- og teorilærar på Stord Videregåande Skule.

Fleire blir annonsert etter kvart...

Gunleik Reini Urfjell

Grovmessinginstruktør

Freelancer i Bergen som tubaist og studerer ved Griegakademiet.