Videoar 2022

Symphonic Overture

Av James Barnes


Ein overture i romantisk-stil tjå den store amerikanske korpskomponisten James Barnes. Bestilt til 50-årsjubileummet til U.S. Air Force Band i 1993. Storslått opning etterfulgd av ein nydeleg saksofonsolo før verket sluttast med ein fanfare.

Colonial Song
Av Percy Grainger


Som på dei tidligare sommarkonsertane så er det med eit verk av Grainger.

Dette året falt valget på Colonial Song som han skreiv for piano i 1911. Han beskriver selv verket som "Eit forsøk på å skrive ein melodi så typisk for den australske landsbygda som Stephen Foster sine utsøkte sanger er typiske for det landlige Amerika".

Danzon No. 2

Av Arturo Marquez


Mellom bakkar og berg på herlege stordøy

Av Knut Vaage


Eit bestillingsverk til Stordfest 2013 som blei urpremiert av Sjøforsvarets Musikkorps under leiing av Eivind Gullberg Jensen.

Verket tekk for seg nokre av dei vakraste vestlandsmelodiane, nemleg "Mellom Bakkar og Berg" og "Herlege Stordøy". Knut Vaage setter dei inn i eit spennande arrangement med songsolister og sitat frå kunstmusikken.

Arnhem

Av A.E. KellyThe Dambusters March

Av Eric Coates

Elsas' Song to the Procession

Av Richard Wagner

Pines of Rome: The Pines of the Appian Way

Av Ottorino Resphigi

Star Wars: Throne Room and End Title

Av John Williams